SPEELTUINVERENIGING Wagenspeelplaats

DE SPEELTUINVERENIGING WAGENSPEELPLAATS

is formeel in september 2010 opgericht. De oorspronkelijke aanleiding was de (natuur)speelplaats Wagenspeelplaats op de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Een formele organisatievorm was nodig om een officiële aanspreekpersoon te hebben voor de NS, de eigenaar van het terrein en de gemeente.

Toen de speelplek gerealiseerd was stonden de oprichters van de vereniging (voorzitter Peter van Swieten en penningmeester Dico Kuipers) niet stil: In december 2010 organiseerden zij samen met Jeroen Osendarp het eerste Winterkwartier in de loods naast de speelplek; de Tussenruimte. Het skelteren voor kinderen speelde op dit evenement een marginale rol, maar was voor de kinderen zo’n groot succes dat men besloot om de Verkeerstuin op te richten in de Tussenruimte.

19058953601904369884IMG_6632winterkwartier2SAMSUNG

De Verkeerstuin werd een succesvol burgerinitiatief. Dit initiatief groeide al spoedig in aantallen bezoekers en in het aantal producten. Naast de openstelling op zondagmiddag kwamen er steeds meer evenementen bij: Burendag, NL Doet, Open Monumentendag en Zomerkwartier. Ook kwam er een tweede wekelijkse openstelling op woensdagmiddag.

Vrijwilligers mochten de partijtjes van hun kinderen gratis vieren in de Verkeerstuin. Dit leidde ertoe dat veel vrijwilligers hun status voornamelijk ambieerden om hun feestje te kunnen faciliteren. Als reactie hierop introduceerden we voor externen het kinderfeestje in eigen beheer met een onkostenbijdrage.

UITBREIDING ONDERNEMEND ASPECT

In januari 2013 constateert het bestuur dat de speeltuinvereniging dreigt onder te gaan aan het succes van het initiatief Verkeerstuin: Er is namelijk meer vraag naar (het gebruik van) de Verkeerstuin dan de vereniging met haar vrijwilligers aan kan. Twee van de oorspronkelijke bestuursleden (Jeroen Osendarp en Dico Kuipers) hadden zich – op zoek naar nieuwe avonturen- al terug getrokken, of waren er aan toe. Het bestuurlijke gat wordt op dat moment opgevangen door Leintje Hoogenkamp en Fabian Brökelmann. Maar ook zij komen aan hun grenzen qua tijd en energie. Het bestuur beslist om een voorstel uit te werken:  hoe zou de vereniging ondersteund kunnen worden door een ondernemende tak? Het idee hierachter is dat niet alle manuren meer op vrijwillige basis geleverd worden.

In juli 2014 is uiteindelijk deze ondernemende tak gestart in de vorm van het Ondernemerscoöperatief Verkeerstuin U.A. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het coöperatief en de vereniging. Het coöperatief ontzorgt de vereniging op een aantal aspecten, b.v. betaald het coöperatief een schoonmaakster.

In het najaar 2014 is het bestuur van de vereniging vernieuwd en kan zij zich weer richten op de taken die dichtbij haar doelstelling liggen: de beweging van het kind, werken met vrijwilligers en reuring op de Wagenwerkplaats. Het bestuur wordt gevormd door: Peter van Swieten (voorzitter), Jochem Straver (penningmeester), Jeroen van Voorn en Barbara Schuyl.

Als je vrijwilliger wil worden bij de Verkeerstuin / de Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats mail dan naar: vrijwilligers@wagenspeelplaats.nl

Ons vrijwilligers werken o.a. met kwetsbare mensen en kinderen. Daarom handhaven wij een gedragscode.